Ochrana osobných údajov

Ochrana dát
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, subjekt má právo k ich prístupu a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
Predávajúci sa zaväzuje k ochrane uvedených osobných údajov poskytnutých kupujúcim. Uvedené údaje budú slúžiť len pre potrebu predajcu a bude
s nimi nakladané v súlade so zákonom č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pre prácu s osobnými dátami spĺňame zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý zásadne ovplyvnil práva a povinnosti tých,
ktorým osobné údaje patria, aj tých, ktorí s nimi pracujú. K tomu, aby sme vašu objednávku doručili priamo vám , prípadne s vami mohli komunikovať,
potrebujeme poznať niektoré údaje (meno, adresa, telefón, e-mail). Pokiaľ ste firma a požadujete na zakúpený tovar faktúru,
potom by sme mali poznať ešte doplňujúce údaje (názov firmy, IČO, DIČ, číslo účtu ). Tým, že nám prostredníctvom e-shopu poskytnete akékoľvek osobné údaje,
vyjadrujete pochopenie a jednoznačný súhlas so zhromažďovaním, používaním a prenosom takýchto osobných údajov.

Tieto údaje ukladáme do databázy, takže pri ďalšom nákupe už nemusíte vypĺňať celý registračný formulár znovu - stačí,
keď zadáte vaše prístupové meno a heslo. Tieto dáta považujeme za prísne dôverné a neposkytujeme ich žiadnej tretej strane.
Výnimkou je iba kuriérska služba , ktorá s každou zásielkou dostáva z dôvodu doručenia zásielky vašu adresu.
Vaše dáta budú kedykoľvek na vašu žiadosť opravené alebo vyradené z databázy..